Sme blízko, stačí zavolať

+421 908 219 992
+421 948 454 767
info@mkn.sk

Ďalsie info

Korešpedenčná adresa

mkn s.r.o.
Nová Bošáca 703
913 08 Nová Bošáca

Fakturačná adresa

mkn s.r.o.
Hudecova 1A
841 04 Bratislava

IČO

46844228

DIČ

2023604880

IČ DPH

SK2023604880

Obchod. register

Okr. súd BA 1, odd. SRO, vL. č 84389/B

Bankové spojenie

SK10 8330 0000 0028 0052 6683